ارزان و با کیفیت

کمترین نرخ خدمات چاپ و خدمات اینترنتی به صورت غیر حضوری

 

اطلاعات تماس
خراسان رضوی مشهد
چهارراه شهدا-بین بهجت 8و10 پلاک 373
sadredanesh_nashr@gmail.
051-32291681

نرخ خدمات فتوکپی و پرینت

کمترین نرخ خدمات در موسسه صدر دانش کمترین نرخ خدمات در موسسه صدر دانش
فتوکپی و پرینت (سال 1402)

A4  یک رو( 650تومان)      دورو (750تومان)

فتوکپی و پرینت (سال 1402)

A5یک رو( 400تومان)      دورو (450تومان)

فتوکپی و پرینت (سال 1402)

َA3 یک رو( 2000تومان)      دورو (3000تومان)